obedience

OBEDIENCE

Sport zvaný obedience vznikl ve Velké Británii. Českým ekvivalentem anglického slova obedience je poslušnost, oddanost, ovladatelnost. Cílem výcviku obedience je naučit psa vykonávat určené cviky definovaným způsobem. Důraz se klade na vztah mezi psem a psovodem, preciznost provedení cviků, ochotu psa radostně plnit povely psovoda a jeho schopnost pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Psovod a pes musí tvořit tým působící harmonickým dojmem. Je nutné brát ohled na tělesné dispozice a plemennou příslušnost psa.

Zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: OB-Z, OB1, OB2 a OB3. Ve všech kategoriích se mohou účastnit i psi nezapsaní v plemenných knihách. Registrace v plemenné knize uznané FCI je povinná pouze pro psy účastnící se mezinárodních soutěží a šampionátů.

Další informace o tomto sportu, jeho pravidlech a pořádaných akcích naleznete na stránkách klubu Obedience CZ: www.obedience.cz

Pro koho a od jakého věku je výcvik vhodný?
Obedience je vhodným sportem pro psy, které baví spolupráce s člověkem a pro psovody, které baví cvičení poslušnosti. K výcviku se nehodí psi agresivní vůči člověku a psi, kteří nemají správnou vazbu na svého psovoda. Tréninky jsou určeny pro všechna plemena a křížence od věku 5 -9  měsíců, dle vyspělosti konkrétního jedince (mladší štěňata po dohodě s trenérem). S výcvikem je možné začít i v pozdějším věku a je vhodný i pro psy, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou věnovat akčním sportům typu agility, obrany apod.

Co si mám přinést na Úvodní hodinu?
Psa, pamlsky, oblíbenou hračku, obojek a jednoduché vodítko. Můžete se také přijít „jenom“ podívat bez psa (uvědomte o tom trenéra).