dogpuller
16_ivet-zavody_2017_2

dogpuller

 

DOGPULLER

HISTORIE
Dog puller vznikl na Ukrajině v roce 2012. Za vznikem stojí Varvara Petrenko a Sergh Shkot, kteří hledali vhodnou odolnou pomůcku pro všestranný výcvik psa. Postupem času vznikl i sport Dog puller, ve kterém se následně začaly pořádat závody. Nejprve se puller z Ukrajiny šířil do Ruska, následně i do dalších zemí Evropy a dokonce i do dalších zemí světa. V říjnu 2018 pak proběhlo historicky 1. mistrovství světa v pulleru, které se konalo v České republice. Zde se poprvé mohli setkat a poměřit své síly závodníci z různých zemí.

CO DOG PULLER VLASTNĚ JE?
Dog puller je sport, hra a trénink v jednom, na zvýšení kondice psa. Puller jako takový je fialový kruh, který se používá vždy v páru a dá se využít k výše zmíněným aktivitám. V trénincích se puller využívá ke zlepšení vztahu mezi člověkem a jeho psem, dále k tomu, aby se rozvíjela jak psychická, tak fyzická stránka psa. Koncepce puller tréninků je založena na práci s oběma kruhy. Základními technikami, které se v tréninku používají, jsou přetahování, běhání a skákání.

PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN

Dog puller running
Při dog puller runningu je úkolem psovoda házet puller střídavě na protilehlé strany hřiště, přičemž pes musí puller chytit v pohybu za určitou hranicí. Hřiště má 3 pole o velikosti 10x10m. Startuje se ze středového čtverce. Psovod hodí puller na jednu stranu a pes ho musí za hranicí druhého čtverce chytit, než se puller zastaví, a donést do středové zóny, aniž by mu cestou upadl. Následně psovod hodí druhý puller na druhou stranu. Počítá se počet takto chycených a donesených pullerů.  Čím více takových pokusů během 90 vteřin psovod se psem stihnou, tím více bodů získají.

Dog puller jumping
Podstatou této disciplíny je, že psovod nastaví psovi puller, pes se do něj musí ve výskoku zakousnout. Psovod střídá jak pullery, tak i strany, ze kterých pes vyskakuje. Jumping trvá 90 vteřin. Počítá se počet skoků se zakousnutím do pulleru. Pokud má při zákusu pes všechny 4 packy ve vzduchu, tým získá 2 body, pokud má pes alespoň přední packy ve vzduchu, získá tým 1 bod. Jakékoliv jiné možnosti se bodově nehodnotí.

DALŠÍ VYUŽITÍ PULLERU
Puller se používá jako výcviková pomůcka i při trénincích různých jiných sportů, k výcviku poslušnosti apod. V tomto směru je velkou výhodou materiál, ze kterého je puller vyrobený. Je lehký, odolný a výborně plave na vodě. Dá se proto využít i k aportování ve vodě. Pro bull plemena byla vymyšlena disciplína, jejíž podstatou je, že pes vyskočí, zakousne se do pulleru a drží. Tato disciplína však v České republice k závodění povolená není.

PRO KOHO JSOU TRÉNINKY URČENY?
Tréninky dog pulleru jsou určené pro všechny páníčky a jejich psy, kteří si puller zakoupili a neví, jak s ním správně zacházet a chtěli by ho využívat na procházkách. Hodiny jsou ale také určeny těm, kteří uvažují o soutěžní dráze, a tudíž by chtěli trénovat jednotlivé disciplíny pod vedením trenéra. Hodiny jsou samozřejmě určeny i pro psy, kteří mají problémy s váhou, či jsou již aktivními sportovci, ale kteří ke svému životu potřebují zvýšit svůj fyzický výkon.

TRÉNINKY DOG PULLERU
Na úvodní hodině si povíme něco o historii a vývoji této pomůcky, řekneme si něco o sportu jako takovém. Dozvíte se také o tom, jak budou tréninky probíhat. Nedílnou součástí úvodní hodiny také bude vybrat správnou velikost pulleru pro vašeho psa. Zajímat mne bude také vaše očekávání a cíle, které se svým psem a pullerem máte.

V hodinách pro začátečníky se budeme zaměřovat na správnou manipulaci s pullerem, motivaci psa k tréninku a nebudou chybět ani nějaké cviky z poslušnosti. Věnovat se budeme i samotnému házení s pullerem bez psa. Přiblížíme si závodní disciplíny a můžeme začít trénovat.

Hodiny pro pokročilé budou zaměřeny na vaše požadavky, jakým směrem se chcete s pullerem ubírat. Může se jednat o tréninky na závody v dog pulleru, nebo také jen o to, jak pomocí pulleru psa naučit různým kouskům a dovednostem apod.