Provozní řád

Provozní řád výcvikových areálů HAFBO

 

(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982, Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219)
dále jen HAFBO

 

Vážení a milí zájemci o cvičení, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby, je nutné předem zajistit organizační záležitosti. Z tohoto důvodu vás prosíme o registraci v systému DOGRES. Registrací a následným přihlášením na veškeré akce po hlavičkou HAFBO souhlasíte s tímto  provozním řádem. Předem vám děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích. 

—————————————————————-

Provozní řád platný od 1.1.2024 (změny označeny barevně)

Výcvikový areál HAFBO

Tento provozní řád určuje podmínky pro návštěvníky výcvikového areálu HAFBO
(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982,
Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219) dále jen HAFBO.

Tento provozní řád je taktéž platný pro akce vedené pod HAFBO a výcvik vedený instruktory HAFBO na externích cvičištích.

Výcvikový areál

Každý návštěvník:

 • Respektuje pokyny organizátorů výcviků.
 • Zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními účastníky výcviku.
 • Plně zodpovídá za svého psa.
 • Je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.
 • Neničí ani nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky vč. označování močí.
 • Dbá, aby nedocházelo k ničení povrchu cvičební plochy (nevhodná obuv, hrabání děr psem apod.).
 • Uklízí hračky a výcvikové pomůcky po svém psovi.
 • Respektuje majetek cizích osob a nevstupuje na soukromé a označené pozemky.
 • V případě způsobené škody na majetku nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou.
 • Pod vlivem alkoholu má vstup do areálu přísně zakázán, stejně tak je zakázáno požívat alkohol při výcviku. Totéž platí pro omamné a návykové látky.
 • Zodpovídá za zdravotní stav svého psa a nepřetěžuje ho. Zajišťuje pravidelné očkování psa. V případě, že jde o první návštěvu areálu, je očkovací průkaz vstupní podmínkou. Bez průkazu může být pes ze cvičení vyloučen.
 • Vybavení výcvikového areálu využívá jen dle pokynů instruktora.
 • Parkuje v areálu na vyhrazeném místě případně na přístupové cestě tak, aby neblokoval průjezd dalších vozidel.
 • Je vybaven a používá výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, košík apod.) tak, aby měl svého psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.
 • Řídí se pokyny instruktora na místě, případně informacemi, které instruktor zadá na stránky k dané lekci.

Přihlašování na výcvikové lekce

 • Přihlašování na výcvikové lekce probíhá prostřednictvím webové stránky https://hafbo.dogres.cz/
 • Bez řádného přihlášení nebude návštěvník puštěn na lekci.
 • Návštěvník se může hlásit na konkrétní druh cvičení po odsouhlasení přečtení Informací pro nové klienty. Případně po dohodě s daným instruktorem. 
 • Návštěvník dbá pokynů a informací uveřejněných na webových stránkách.
 • Bez odkladu se odhlašuje z lekce, na kterou nemůže přijít, aby neblokoval místo pro ostatní zájemce
 • Odhlášení z lekce je možné maximálně 48 hod před konáním lekce. V opačném případě kredit blokovaný pro tuto lekci propadá.
 • HAFBO si vyhrazuje právo na zrušení termínu cvičení, a to zejména v případě, že se na lekci přihlásí méně než 30 % zájemců, taktéž za extrémně nepříznivého počasí. V tomto případě bude přihlášeným vrácena na účet plná částka a klienti budou adekvátním způsobem informováni.

Kreditní systém

 • Platba za výcvikové lekce probíhá pomocí předplacených kreditů v systému Dogres.
 • Kredit za zrušenou lekci bude vrácen pouze, pokud byla lekce zrušena z důvodu organizátora.
 • V případě zrušení lekce klientem méně než 48 hod před konáním lekce nebo akce, kredit propadá.
 • V případě akcí, seminářů, víkendových pobytů apod se platby a storna řídí propozicemi k dané události. 

Každý návštěvník našeho výcvikového areálu a účastníci akcí jsou povinni dodržovat tento provozní řád.
V případě porušení bude návštěvník upozorněn a při hrubém porušování či opakovaném porušování řádu může být z výcviku vyloučen bez nároku na vrácení uhrazených kreditů.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1.1.2024

Ver. 5.0/010124

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba

155

Policie

158

Městská policie

156

Hasiči

150

Pet-medic

724 184 840

Milí HAFBO klienti.

Od 1.ledna 2024 přecházíme na jiný registrační a přihlašovací systém DOGRES.
Věříme, že to pro Vás bude změna příjemná a pro mnohé vlastně nebude ani novinkou. Z tohoto důvodu v našem rozvrhu cvičení neuvidíte žádné vypsané od ledna 2024. Nově se na lekce a akce HAFBO budete hlásit zde: https://hafbo.dogres.cz/
Rozvrh cvičení tak, jak jste na něj byli doposud zvyklí, již nebude v provozu. Tímto končí možnost koupě kreditů v hotovosti.

Migrace na nový systém proběhne ve dnech 29.12-31.12.2023

Co to pro vás jako registrované uživatele v HAFBO sytému znamená?

Pokud již DOGRES používáte, ale u HAFBO máte registrovanou jinou mail adresu, je zapotřebí si mail sjednotit. Můžete tak učinit do 26.12.2023 v rámci své registrace u HAFBO, aby DOGRES mohl Váš účet propojit včetně kreditů u HAFBO, pokud tomu tak chcete. Pokud chcete ponechat dvě mail adresy, pak není problém a budete mít u DOGRES registrace dvě.

Pokud v DOGRES zatím registrování nejste, Vaše registrace u HAFBO bude přenesena včetně kreditů a tímto Vám vznikne registrace u DOGRES.

Na registrovaný mail (ten, který je u HAFBO) Vám přijde přihlašovací KÓD do systému Dogres.
Po přihlášení na  https://hafbo.dogres.cz/ se budete moci přihlašovat na lednové výcvikové lekce a další HAFBO akce v systému DOGRES.

Noví klienti se již budou registrovat pouze zde: https://hafbo.dogres.cz/user_people/new

Do systému DOGRES se přenese pouze Vaše mail adresa a kredity. Vše ostatní včetně jména psa, věku psa a plemene nebude migrováno a tyto údaje bude zapotřebí zadat znovu.

Důležité upozornění: poslední připsání kreditů v systému HAFBO proběhne 23.12.2023 (tj. platby připsané na účet do 22.12.2023), abychom mohli připravit databázi na migraci. Veškeré kredity, které budou připsány do banky u HAFBO po 22.12.2023, budou obratem vráceny na Váš účet. Nedoporučujeme tedy dobíjení kreditů ve dnech 23.12-31.12.2023. Po migraci (od 1.1.2024)  si již budete vše obsluhovat přes systém DOGRES.  Číslo účtu zůstává stejné.

V případě dotazů Vám rády pomohou instruktorky Alča, Lenka nebo Zuzka.
Kontakty zde: https://hafbezobav.eu/vycvik/kontakty/instrukori/V souvislosti s touto migrací jsme taktéž aktualizovali GDPR a Provozní řád HAFBO.
GDPR systému DOGRES naleznete na stránkách DOGRES. https://dogres.cz/
Pokud s převodem Vaší registrace nesouhlasíte, respektujeme to a Vaši registraci u HAFBO ukončíme vrácením platných kreditů v souladu s platným Provozním řádem HAFBO.