pozitivka

Pozitivní motivace

#pozitivní motivace #shaping

POZITIVNÍ MOTIVACE - shaping

Základy  pozitivní motivace
V dnešní době jsou psům přiznávány inteligenční projevy, které byly dříve nemyslitelné. Výcvik psího kamaráda nabývá stále větších a rozmanitějších možností. Výhodou společného cvičení s vaším pejskem je nejen eliminace nežádoucího chování, ale hlavně výrazné posílení a prohloubení vzájemného vztahu mezi vámi a vaším psem.
Pokusme se tedy nahlédnout do čím dál častěji využívané metody výcviku – pozitivní motivace nebo-li pozitivního upevňování. Pojďme si vysvětlit základní principy této metodiky a vytvořte tak z vás a vašeho psího parťáka prima tým.

Posílení pozitivní X posílení negativní
V pozitivní motivaci je alfou a omegou děj, kterému říkáme posílení, nebo-li upevnění. V případě pozitivního posílení pes získává něco, po čem touží. V opačném případě – při negativním posílení pes svým chováním odbourá něco, co je mu nepříjemné. Logicky tedy bude pes volit cestu, při které se mu jeho chování vyplatí a které mu přinese odměny = četnost chování se bude zvyšovat. Naopak pokud se pes bude chtít vyvarovat něčemu, co mu „není po chuti“= četnost chování se sníží a chování může vymizet úplně. Vždy však platí pravidlo, že chování je tvořeno odměnou.

Odměny
Odměny jsou nedílnou součástí procesu učení. Nejčastěji se v tréninku psů jako odměna nabízí jídlo (pamlsky) a hračka. V životě psů je však odměn mnohem více. Pro některé psy je mnohem větším lákadlem (tedy odměnou) např. čmuchání, hrabání, válení se (většinou ve všem smradlavém), hra se psem, prohánění ptáků, atd. A právě tato lákadla můžeme při správném tréninku využít jako odměny. Odměna vždy zvyšuje četnost opakování určitého chování!

Hodnota páníčka
Když bychom si udělali seznam činností, které náš pes rád vykonává, my osobně bychom se ve spojení s danou činností vyskytli nejspíš až na konci celého seznamu. To bývá hlavní odpověď na otázku „Proč mě venku nevnímá?“ – v tomto případě vaše hodnota není nijak vysoká a pes upřednostňuje mnohem více lákadel (věcí, pachů,…). Získání vyšší hodnoty je závislá nejen na odměnách (místo granule dám párek), ale také na vaši společné hře, na důvěře a vzájemném vztahu, který se každým tréninkem posiluje a to pozitivně.

Markery nebo-li označovače
V pozitivně laděném tréninku psů je vhodné jasně označit chování, které se nám líbí a je žádoucí. K tomuto účelu používáme tzv.  marker nebo-li označovač. Markerem může být buď klikr (plastová krabička, která vyluzuje mlaskavý zvuk) nebo jedno námi zvolené slovo. Označování je nutné VŽDY podpořit odměnou, aby si pes vytvořil spojení, že s označením přichází odměna a že my označujeme chvíli, kdy pes „jedná“ správně. Na základě tohoto klasického podmínění (marker=pamlsek), se pes tréninkem naučí operantnímu podmínění – tzn. pes bude „nabízet“ chování tak, aby spustil marker a přišla odměna.
Dané chování psa, které spouští marker a následnou odměnu, je vždy na nás, proto je nezbytné si před tréninkem vždy dobře rozmyslet, které chování je pro nás žádoucí.

Základní rovnice pozitivní motivace
podnět (posunek či povel) na dané chování – pes vykoná chování – označím markerem (klikr či slovo) – potvrdím odměnou

Přeji vám i vašem psím parťákům mnoho zábavy při cvičení a společném posilování – instruktorka Bára 🙂